บทร้อยกรอง แสดงความอาลัย ขึ้นเว็บ เหงื่อ กลาง
chemeng-chemistry-bg-1

Among the World's Best

Department of Chemical Engineering,
Chulalongkorn University is one of the world’s top
100 universities ranking in chemical engineering
three years in a row 2011-16 by QS.

chemeng-cu-bg-1

Call for Applicants. Graduate Program 2015

D.Eng. and M.Eng.

News and Updates

ขอเชิญนิสิตทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ “ทัศนศึกษาเส้นทางตามรอยพระบาทโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1” ฟรี

กำหนดการ วันที่ 18 ธ.ค.59 รถออกจากคณะ เวลา 07.30 น. บริเวณหน้าตึก 4 สถานที่ทัศนศึกษา 1. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 2. โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี   สนใจสอบถาม … Continued

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปี 2560 (ภาคปกติ)

  For information contact: Autchara Pengchan Tel : 662.218.6880-82 Email: aewit2521@hotmail.com

Facts and Figures

33

Faculty Members

3

Degrees Offered

9

Research Groups

Publications

Klaysri, R., Wichaidit, S., Piticharoenphun, S., Mekasuwandumrong, O., Praserthdam, P. Synthesis of TiO2-grafted onto PMMA film via ATRP: Using monomer as a coupling agent and reusability in photocatalytic application. 2016, Materials Research Bulletin 83 , 640-648.
Aldehani, M., Alzahrani, F., tSaoir, M., Fernandes, D., Assabumrungrat, S., Aiouache, F. Kinetics and reactive stripping modelling of hydrogen isotopic exchange of deuterated waters. 2016, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 108 , 58-73.
Im-orb, K., Arpornwichanop, A. Techno-environmental analysis of the biomass gasification and Fischer-Tropsch integrated process for the co-production of bio-fuel and power. 2016, Energy 112 , 121-132.
All Publications