บทร้อยกรอง แสดงความอาลัย ขึ้นเว็บ เหงื่อ กลาง
chemeng-chemistry-bg-1
Among the World's Best
Department of Chemical Engineering,
Chulalongkorn University is one of the world’s top
100 universities ranking in chemical engineering
three years in a row 2011-16 by QS.

News and Updates

Optimal Control of Batch Membrane Processes (by Dr.Miroslav Fikar)

Optimal Control of Batch Membrane Processes by Dr.Miroslav Fikar Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia Faculty of Chemical and … Continued

รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

  รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์   สอบถามเพิ่มเติม คุณมณีรัตน์ ใจคง โทร 0-2218-6887

Facts and Figures

35

Faculty Members

3

Degrees Offered

9

Research Groups

Publications

Wanotayan, T., Panpranot, J., Qin, J., Boonyongmaneerat, Y. Microstructures and photocatalytic properties of ZnO films fabricated by Zn electrodeposition and heat treatment. 2018, Materials Science in Semiconductor Processing 74 , 232-237.
Wataniyakul, P., Boonnoun, P., Quitain, A., Sasaki, M., Kida, T., Laosiripojana, N., Shotipruk, A. Preparation of hydrothermal carbon as catalyst support for conversion of biomass to 5-hydroxymethylfurfural. 2018, Catalysis Communications 104 , 41-47.
Im-orb, K., Visitdumrongkul, N., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., Arpornwichanop, A. Flowsheet-based model and exergy analysis of solid oxide electrolysis cells for clean hydrogen production. 2018, Journal of Cleaner Production 170 , 1-13.
All Publications