26 October 2023

งานประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องระบบ intranet ระหว่างภาควิชากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ห้อง classroom เวลา 13.00 – 15.00 น. รศ.ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อศึกษาข้อมูลระบบประเมินภาระงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผศ.ดร.ชลิดา คล้ายโสม เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

DSC01259 DSC01224 DSC01167