ขอแสดงความยินดีกับ คุณณพวัสส์ ธัมพิพิธ (ครูปฎิบัติการ) ได้รับรางวัลบุคลากร ด้านความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 1 ห้อง 114 คณะวิทยาศาสตร์