เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

เปิดรับสมัคร:  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 

>> สนใจสมัครคลิก