สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การสร้างความร่วมมือด้านการทำวิจัย และ การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562