บทร้อยกรอง แสดงความอาลัย ขึ้นเว็บ เหงื่อ กลาง
chemeng-chemistry-bg-1
Among the World's Best
Department of Chemical Engineering,
Chulalongkorn University is one of the world’s top
100 universities ranking in chemical engineering
three years in a row 2011-16 by QS.

News and Updates

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ตาม QR code หรือลิงค์ด้านล่าง   https://goo.gl/forms/gcehxsiO5CA6NRL93

แบบสอบถามสำหรับศิษย์เก่า

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ตาม QR code หรือลิงค์ด้านล่าง   https://goo.gl/forms/DfavJDBkgEtEQOTC3

แบบสอบถามสำหรับศิษย์ปัจจุบัน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ตาม QR code หรือลิงค์ด้านล่าง https://goo.gl/forms/Axkm9qkYEDfWOOUm2  

ผู้ประสงค์ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ตาม QR code หรือลิงค์ด้านล่าง     https://goo.gl/forms/5n3KLdgovrc689Ll1      

โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

Facts and Figures

35

Faculty Members

3

Degrees Offered

9

Research Groups

Publications

Wanotayan, T., Panpranot, J., Qin, J., Boonyongmaneerat, Y. Microstructures and photocatalytic properties of ZnO films fabricated by Zn electrodeposition and heat treatment. 2018, Materials Science in Semiconductor Processing 74 , 232-237.
Wataniyakul, P., Boonnoun, P., Quitain, A., Sasaki, M., Kida, T., Laosiripojana, N., Shotipruk, A. Preparation of hydrothermal carbon as catalyst support for conversion of biomass to 5-hydroxymethylfurfural. 2018, Catalysis Communications 104 , 41-47.
Im-orb, K., Visitdumrongkul, N., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., Arpornwichanop, A. Flowsheet-based model and exergy analysis of solid oxide electrolysis cells for clean hydrogen production. 2018, Journal of Cleaner Production 170 , 1-13.
All Publications