ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “หลักการคิดบนกระดาษ 1 ใบ” ฟรี!

สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom meeting

โดย วิทยากร

คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก)

ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

สามารถลงทะเบียนได้ (รับจำนวนจำกัด!!) คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR code