ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พูดไม่รูเรื่อง ทำอย่างไรให้รู้เรื่อง” ฟรี!

สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom meeting

โดย วิทยากร

คุณจีนา จีนาฟู

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

สามารถลงทะเบียนได้ (รับจำนวนจำกัด!!) คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR code