Special Seminar on Mass Transfer Technology

จบลงไปแล้วกับงาน “Special Seminar on Mass Transfer Technology” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านและหวังว่าจะได้รับความสนใจในกิจกรรมครั้งต่อๆไปด้วยครับ ซึ่งวันนี้เรามีรูปบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ

Slide1Slide6Slide3Slide4Slide5Slide2