ภาพกิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวมภาพกิจกรรมการทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสุข โดยทั้งนี้ภาควิชาฯขอขอบพระคุณคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ที่ให้เกียรติมาร่วมงานบุญในครั้งนี้

Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19